Кратък фирмен профил

Софарма Билдингс АДСИЦ - София


Контакти

София, 1756
к-с Софарма Бизнес Тауърс, ул. Лъчезар Станчев 5, бл. А, ет. 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175346309
Капитал (лв.): 3 899 940
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 09.06.2023 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 

28.03.2024

Софарма билдингс АДСИЦ (SFB) Софарма билдингс АДСИЦ публикува...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
21.05.2024: Софарма билдингс АДСИЦ (SFB) Софарма билдингс АДСИЦ свиква...
29.04.2024: Софарма билдингс АДСИЦ (SFB) Софарма билдингс АДСИЦ представи...
28.03.2024: Софарма билдингс АДСИЦ (SFB) Софарма билдингс АДСИЦ публикува...
19.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
08.03.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
08.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
24.01.2024: Софарма билдингс АДСИЦ (SFB) Софарма билдингс АДСИЦ публикува...
22.01.2024: Софарма билдингс АДСИЦ (SFB) Уведомление относно решение на...
19.01.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
19.01.2024: Акциите на „Софарма билдингс“ и „Лавена“ се местят за търговия...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 529 пъти
[2024: 199, ... ]