Кратък фирмен профил

Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София


Контакти

София, 1766
ул. Донка Ушлинова №2, Гаритидж Парк, сграда 1, ет.4ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205744019
Капитал (лв.): 12 500 000
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Общи събрания: Последно - 21.11.2023  Предстоящо - 19.06.2024 
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина, изграждане и поддържане на съобщителни и телекомуникационни мрежи, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, инвестиции в дялове и акции на дружества, консултантска дейност, корпоративно управление, управление на капитали и активи, комисионна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
 

01.04.2024

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) Телелинк Бизнес Сървисис...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
15.05.2024: „Телелинк БСГ“ няма да изплаща дивидент втора година За втора...
13.05.2024: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) Телелинк Бизнес Сървисис...
02.05.2024: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) Телелинк Бизнес Сървисис...
26.04.2024: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) Телелинк Бизнес Сървисис...
25.04.2024: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) Телелинк Бизнес Сървисис...
24.04.2024: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) Телелинк Бизнес Сървисис...
10.04.2024: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) Телелинк Бизнес Сървисис...
02.04.2024: “Телелинк Бизнес Сървисиз Груп” е придобила 100% от дяловете на...
02.04.2024: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) Телелинк Бизнес Сървисис...
01.04.2024: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) Телелинк Бизнес Сървисис...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 312 пъти
[2024: 312, ... ]