Кратък фирмен профил

Финанс Директ АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201343299
Капитал (лв.): 2 500 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.05.2024 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

01.04.2024

Финанс директ АД (FIDB) Финанс директ АД публикува Годишен...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 26   стр.    
13.05.2024: Финанс директ АД (0FDE) В БФБ е постъпила информация от Финанс...
02.05.2024: Финанс директ АД (0FDE) Във връзка с настъпване на лихвено...
02.05.2024: Финанс директ АД (FIDB) В БФБ е постъпила информация от Финанс...
30.04.2024: Финанс директ АД (0FDE) Финанс директ АД представи шестмесечен...
30.04.2024: Финанс директ АД (FIDB) Финанс директ АД представи тримесечен...
26.04.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
25.04.2024: Финанс директ АД (FIDB) Във връзка с настъпване на лихвено...
25.04.2024: Финанс директ АД (FIDB) Във връзка с настъпване на лихвено...
17.04.2024: Финанс директ АД (FIDB) Финанс директ АД (0FDE) публикува...
17.04.2024: Финанс директ АД (0FDE) Финанс директ АД представи покана за...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 873 пъти
[2024: 304, ... ]