Кратък фирмен профил

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна


Контакти

Варна, 9006
к.к. Св. Св. Константин и Елена-админ.сграда
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813194292
Капитал (лв.): 3 309 560
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Туристически агент Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2023 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; външноикономическа дейност; продажба на стоки от внос и местно производство; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 

01.04.2024

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEB) В БФБ АД е...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 92   стр.    
10.05.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
07.05.2024: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
07.05.2024: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) Св. Св. Константин...
02.05.2024: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) Св. Св. Константин...
30.04.2024: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) Св. Св. Константин...
26.04.2024: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) На 25.04.2024 г. в...
25.04.2024: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) Нa 24.04.2024 г....
22.04.2024: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) Публичното...
19.04.2024: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) Нa 18.04.2024 г....
10.04.2024: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 10.04.2024 г. / сряда /...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 647 пъти
[2024: 659, ... ]