Кратък фирмен профил

И Ел Джи ЕАД


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43, ет.10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202304242
Капитал (лв.): 6 827 200
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 04.05.2015 
Предмет на дейност: Консултантска дейност, търговско представителство и посредничество и всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 

02.04.2024

И Ел Джи АД (E8DC) И Ел Джи АД публикува Годишен финансов отчет...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 26   стр.    
02.05.2024: И Ел Джи АД (E8DC) И Ел Джи АД представи тримесечен отчет за...
02.04.2024: И Ел Джи АД (E8DC) И Ел Джи АД публикува Годишен финансов отчет...
02.04.2024: И Ел Джи АД (E8DC) И Ел Джи АД публикува Годишен финансов отчет...
21.03.2024: И Ел Джи АД (E8DC) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал....
01.03.2024: И Ел Джи АД (E8DC) И Ел Джи АД представи тримесечен...
01.03.2024: И Ел Джи АД (E8DC) И Ел Джи АД представи тримесечен отчет за...
05.02.2024: И Ел Джи АД (E8DC) В БФБ е постъпила информация от И Ел Джи АД...
29.01.2024: И Ел Джи АД (E8DC) Във връзка с настъпване на лихвено плащане...
11.12.2023: И Ел Джи АД (E8DC) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал....
21.11.2023: И Ел Джи АД (E8DC) И Ел Джи АД представи тримесечен отчет за...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 191 пъти
[2024: 191, ... ]