Кратък фирмен профил

Смарт органик АД - София


Контакти

София, 1407
ж.к. Карпузица, бул./ул. Дамяница № 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203476985
Капитал (лв.): 10 310 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 19.03.2024 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с хранителни продукти, производство на хранителни продукти, финансови консултантски услуги, финансово посредничество, инвестиционна дейност, сключване на посреднически и комисионни сделки с български и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг, търговия на едро и дребно с всякакви стоки и във всяка форма, транспортни услуги, както и всякаква друга дейност незабранена със закон или друг нормативен акт
 

02.04.2024

Смарт Органик АД-София (SO) Смарт Органик АД-София публикува...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
22.05.2024: Смарт Органик АД (SO) Във връзка с решение на Общото събрание...
22.05.2024: Смарт Органик АД (SO) Съобщение по чл. 89т, ал. 1 и ал. 2 от...
21.05.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
21.05.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
21.05.2024: На проведено заседание на Комитета по управление на пазар BЕAM...
20.05.2024: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
17.05.2024: КФН даде зелена светлина за увеличението на капитала на „Смарт...
17.05.2024: Смарт Органик АД-София (SO) Одобрен от КФН Проспект за...
13.05.2024: Смарт Органик АД-София (SO) Смарт Органик АД публикува...
15.04.2024: Производителят на биохрани “Смарт Органик” отчита ръст на...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 295 пъти
[2024: 294, ... ]