Кратък фирмен профил

Бианор Холдинг АД - София


Контакти

София, 1505
бул. Александър Малинов 51, вх. А, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175061032
Капитал (лв.): 12 290 133
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 14.05.2024  Предстоящо - 21.06.2024 
Предмет на дейност: 1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; 2. извършване на финансови и счетоводни услуги; 3. придобиване, управление и продажба на облигации; 4. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува; 5. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува 6. планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, предоставяне на услуги свързани с информационните технологии, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите 7. придобиване на недвижими имоти, които са необходими за обслужването на холдинга, продажба на недвижими имоти; 8. услуги и посредничество при набиране на персонал; 9. маркетингови и PR услуги; 10. транспортни услуги; 11. лизингови услуги, както и всяка друга дейност незабранена със закон и за която не се изисква специално разрешение или лицензия.
 

08.04.2024

„Бианор Холдинг“ въвежда два класа директори и планира обратно...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 57   стр.    
23.05.2024: Бианор Холдинг АД (BNR) Бианор Холдинг АД публикува уведомление...
21.05.2024: Бианор Холдинг АД (BNR) Бианор Холдинг АД свиква редовно ОСА на...
16.05.2024: Бианор Холдинг АД (BNR) На проведено на 14.05.2024 г....
13.05.2024: Бианор Холдинг АД (BNR) Уведомление за допускане до търговия на...
10.05.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
08.05.2024: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
07.05.2024: Бианор Холдинг АД (BNR) Уведомление за вписано в КФН увеличение...
02.05.2024: Бианор Холдинг АД (BNR) Бианор Холдинг АД публикува Годишен...
02.05.2024: Бианор Холдинг АД (BNR) Бианор Холдинг АД представи тримесечен...
29.04.2024: Бианор Холдинг АД (BNR) Бианор Холдинг АД публикува уведомление...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 263 пъти
[2024: 618, ... ]