Кратък фирмен профил

Еврохолд България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187337
Капитал (лв.): 260 500 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 30.06.2023  Предстоящо - 30.05.2024 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др.
 

10.04.2024

Еврохолд България АД (EUBG) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 218   стр.    
28.05.2024: Еврохолд България АД (EUBG) Уведомление по чл.19, пар. 3 от...
27.05.2024: Еврохолд България АД (EUBG) Еврохолд България АД и Евроинс...
22.05.2024: Еврохолд България АД (EUBВ) Считано от 22.05.2024 г. се...
21.05.2024: Еврохолд България АД (EUBG) Уведомление по чл. 19, пар. 3 от...
20.05.2024: Еврохолд България АД (EUBG) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
15.05.2024: Еврохолд България АД (EUBB) Във връзка с настъпване на лихвено...
14.05.2024: Еврохолд България АД (EUBG) Еврохолд България АД представи...
10.05.2024: Еврохолд България АД (EUBG) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
09.05.2024: Еврохолд България АД (EUBG) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
02.05.2024: Еврохолд България АД (EUBG) Еврохолд България АД представи...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 476 пъти
[2024: 1 014, ... ]