Кратък фирмен профил

Елана агрокредит АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175308436
Капитал (лв.): 36 629 925
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 02.04.2024 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.
 

11.04.2024

Елана Агрокредит АД (EACB) БФБ е постъпила информация от Елана...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 35   стр.    
23.05.2024: "Елана агрокредит" започва увеличение на капитала за над 20 млн....
20.05.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) Във връзка с решение на Съвета на...
14.05.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) Във връзка с решение на Съвета на...
14.05.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК...
26.04.2024: Елана Агрокредит АД (EACB) Елана Агрокредит АД представи...
25.04.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) Елана Агрокредит АД представи...
25.04.2024: ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София (EALF) ЕЛАНА Фонд за...
25.04.2024: „Елана Агрокредит“ увеличава приходите от лихви през първото...
16.04.2024: Елана Агрокредит АД (EACB) БФБ е постъпила информация от Елана...
11.04.2024: Елана Агрокредит АД (EACB) БФБ е постъпила информация от Елана...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 144 пъти
[2024: 584, ... ]