Кратък фирмен профил

Елана агрокредит АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
тел.: 02/810 00 92, 8100038,08100000, 446 40 91
факс: 02/958 15 23
e-mail: georgievge@elana.net
WEB-site: http://www.agrocredit.elana.net
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175308436
ИН по ДДС: BG175308436
Фирмено дело: 8790/2007
Брой служители: 5 (2021)
Финансов резултат (хил. лв.): 3 024 (2023)
Общо приходи (хил. лв.): 9 636 (2023)
ДМА (хил. лв.): 57 891 (2019)
Капитал (лв.): 46 692 133
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 02.04.2024 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.
 

25.04.2024

„Елана Агрокредит“ увеличава приходите от лихви през първото тримесечие „Елана Агрокредит“ АД увеличава приходите от лихви за първото тримесечие на годината. Към края на март дружеството отчита приходи от лихви в размер на 1,675 млн. лева в сравнение с 1,254 млн. лева към края на март 2023 г., или с 33,57% повече на годишна база. Приходите на дружеството за първото тримесечие възлизат на 1,828 млн. лева при 2,596 млн. лева година по-рано, или се свиват с 29,58% на годишна база. Общите разходи на компанията също намаляват – с 42% до 965 хил. лева от 1,665 млн. лева година по-рано. Намалението е от балансовата стойност на продадените активи, която се понижава до 83 хил. лева от 786 хил. лева. Печалбата на „Елана Агрокредит“ за тримесечието е в размер на 777 хил. лева при 838 хил. лева за първото тримесечие на 2023 г., или намалява със 7,28% на годишна база. В последната година акциите на компанията поскъпват с почти 23%, а пазарната ? капитализация е почти 40 млн. лева.

Елана агрокредит АД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 36   стр.    
24.06.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК за...
24.06.2024: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
17.06.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) На 14.06.2024 г. в ТР са вписани...
11.06.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) Публичното предлагане на акции от...
11.06.2024: "ЕЛАНА Агрокредит" е продала малко над половината от акциите в...
10.06.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) На 07.06.2024 г. в Елана Агрокредит...
04.06.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
04.06.2024: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 04.06.2024 г. /вторник/...
31.05.2024: Елана Агрокредит АД (EACB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
23.05.2024: "Елана агрокредит" започва увеличение на капитала за над 20 млн....
 
Фирменият профил е посетен 4 194 пъти
[2024: 634, ... ]