Кратък фирмен профил

Неохим АД - Димитровград


Контакти

Димитровград, 6403
ул. Химкомбинатска Източна индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 836144932
Капитал (лв.): 2 654 358
 
 
 

Отрасъл: Производство на азотни съединения и торове
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електро- и топлинна енергия Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2023  Предстоящо - 21.06.2024 
Предмет на дейност: Неорганични и органични химически продукти.
 

29.04.2024

Неохим АД (NEOH) Неохим АД публикува Годишен консолидиран...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 104   стр.    
04.06.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
30.05.2024: Неохим АД (NEOH) Неохим АД представи тримесечен консолидиран...
10.05.2024: „Неохим“ АД и вторият по големина акционер в дружеството (който...
09.05.2024: Неохим АД (NEOH) Неохим АД (NEOH) свиква редовно ОСА на...
29.04.2024: Неохим АД (NEOH) Неохим АД представи тримесечен отчет за Първо...
29.04.2024: Неохим АД (NEOH) Неохим АД публикува Годишен консолидиран...
29.03.2024: Във връзка с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588...
28.03.2024: Неохим АД-Димитровград (NEOH) Неохим АД уведомява, че на...
27.03.2024: Неохим АД-Димитровград (NEOH) Неохим АД-Димитровград публикува...
26.03.2024: Неохим АД-Димитровград (NEOH) Неохим АД уведомява, че на...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 385 пъти
[2024: 961, ... ]