Кратък фирмен профил

Дронамикс Кепитъл


Контакти

София, 1729
Младост бул./ул. Александър Малинов № 31
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 206697857
Капитал (лв.): 5 384 081
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 27.06.2023 
Предмет на дейност: Дейност в областта на информационните технологии, интернет, софтуер и бизнес решения и услуги, иновации, ноу-хау и патенти, хардуер, както и всички други дейности, незабранени от закона.
 

02.05.2024

Дронамикс Кепитъл АД (DRON) Дронамикс Кепитъл АД публикува...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
04.06.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
27.05.2024: Дронамикс Кепитъл АД (DRON) Дронамикс Кепитъл АД свиква редовно...
02.05.2024: Дронамикс Кепитъл АД (DRON) Дронамикс Кепитъл АД публикува...
29.03.2024: Във връзка с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588...
25.03.2024: Дронамикс Кепитъл АД-София (DRON) Уведомление за проведена на...
21.03.2024: Дронамикс Кепитъл АД-София (DRON) Съобщение за предстояща...
20.03.2024: Дронамикс Кепитъл АД-София (DRON) Съобщение за оповестена от...
20.03.2024: Dronamics привлече още 10 млн. евро инвестиция към търговските...
19.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
08.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 182 пъти
[2024: 182, ... ]