Кратък фирмен профил

Уебит Инвестмънт Нетуърк АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
Владислав Варненчик 53-55, ет. 3
e-mail: office@webit.org
WEB-site: https://webit.network/
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 206870298
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: n.a.
Финансов резултат (хил. лв.): -221 (2022)
Общо приходи (хил. лв.): n.a.
ДМА (хил. лв.): n.a.
Капитал (лв.): 5 888 001
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 08.11.2023 
 

08.05.2024

Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Уебит Инвестмънт Нетуърк АД публикува уведомление във връзка с направена инвестиция в InHeart.

Уебит Инвестмънт Нетуърк АД - Варна 
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
24.06.2024: Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Уебит Инвестмънт...
21.06.2024: Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Уебит Инвестмънт...
21.06.2024: Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Актуална новина за...
20.06.2024: Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Актуална новина за...
06.06.2024: Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Уебит Инвестмънт...
04.06.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
30.05.2024: Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Уебит Инвестмънт...
27.05.2024: Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Уебит Инвестмънт...
08.05.2024: „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ инвестира 200 хил. евро във френската...
08.05.2024: Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Уебит Инвестмънт...
 
Фирменият профил е посетен 452 пъти
[2024: 158, ... ]