Кратък фирмен профил

Елана агрокредит АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
тел.: 02/810 00 92, 8100038,08100000, 446 40 91
факс: 02/958 15 23
e-mail: georgievge@elana.net
WEB-site: http://www.agrocredit.elana.net
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175308436
ИН по ДДС: BG175308436
Фирмено дело: 8790/2007
Брой служители: 5 (2021)
Финансов резултат (хил. лв.): 3 024 (2023)
Общо приходи (хил. лв.): 9 636 (2023)
ДМА (хил. лв.): 57 891 (2019)
Капитал (лв.): 46 692 133
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 02.04.2024 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.
 

14.05.2024

Елана Агрокредит АД (EAC) Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК относно публично предлагане на акции за увеличение на капитала на дружеството

Елана агрокредит АД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 36   стр.    
24.06.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК за...
24.06.2024: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
17.06.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) На 14.06.2024 г. в ТР са вписани...
11.06.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) Публичното предлагане на акции от...
11.06.2024: "ЕЛАНА Агрокредит" е продала малко над половината от акциите в...
10.06.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) На 07.06.2024 г. в Елана Агрокредит...
04.06.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
04.06.2024: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 04.06.2024 г. /вторник/...
31.05.2024: Елана Агрокредит АД (EACB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
23.05.2024: "Елана агрокредит" започва увеличение на капитала за над 20 млн....
 
Фирменият профил е посетен 4 189 пъти
[2024: 629, ... ]