Кратък фирмен профил

Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Братя Бъкстон 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121227792
Капитал (лв.): 9 980 925
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 14.06.2024 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично със закон.
 

15.05.2024

Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDH) Индъстри...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
19.06.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД (6R1A) Във връзка с настъпване...
19.06.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД (6R1A) Във връзка с настъпване...
18.06.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД (IDHB) Считано от 18.06.2024 г....
17.06.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDH) Поради липса на...
14.06.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDHB) В БФБ АД е...
13.06.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) В БФБ АД е...
12.06.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД (IDHB) Във връзка с настъпване...
15.05.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDH) Индъстри...
21.03.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) В БФБ АД е...
14.03.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDHB) Считано от...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 588 пъти
[2024: 475, ... ]