Кратък фирмен профил

Петрол АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
хотел "Ловеч", ул. Търговска No 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831496285
Капитал (лв.): 109 249 612
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2023  Предстоящо - 27.06.2024 
Предмет на дейност: Пласментно - снабдителна и търговска дейност с петролни продукти и свързаната с тяx сервизна дейност. отдаване под наем или под аренда на помещения, сгради и други движими или недвижими имущества, както и преотдаване на такива имущества, както и производство на електрическа енергия.
 

20.05.2024

Петрол АД (PET) Петрол АД (PET) свиква редовно ОСА на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 158   стр.    
04.06.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
31.05.2024: Петрол АД (PET) Петрол АД представи тримесечен консолидиран...
20.05.2024: Петрол АД (PET) Петрол АД (PET) свиква редовно ОСА на...
17.05.2024: “Петрол АД” откри нова бензиностанция Точно на 20 км на...
02.05.2024: Петрол АД (PET) Петрол АД представи тримесечен отчет за Първо...
30.04.2024: Петрол АД (PET) Петрол АД публикува Годишен консолидиран...
02.04.2024: Петрол АД (PET) Петрол АД публикува Годишен финансов отчет за...
08.03.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
09.02.2024: БФБ отчита 60% ръст на сделките през януари и близо 3% покачване...
31.01.2024: Петрол АД (PET) Петрол АД представи тримесечен отчет за...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 13 480 пъти
[2024: 1 162, ... ]