Кратък фирмен профил

Българска фондова борса АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 13 165 720
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 18.06.2024 
Предмет на дейност: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 

20.05.2024

Scor SE ISIN: FR0010411983 Борсов код: SDRC Вид на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 1797   стр.    
21.06.2024: STMicroelectronics N.V. ISIN: NL0000226223 Борсов код:...
21.06.2024: Snam S.P.A. ISIN: IT0003153415 Борсов код: SNM Вид на...
21.06.2024: Fedex Corp. ISIN: US31428X1063 Борсов код: FDX Вид на...
21.06.2024: Българска фондова борса АД (BSE) На проведено на 18.06.2024 г....
20.06.2024: Дивелъпмънт Асетс АД (3D4A) Тексим банк АД., в качеството си на...
20.06.2024: Българска фондова борса АД (BSE) На проведеното на 18.06.2024...
20.06.2024: Българска фондова борса АД (BSE) На проведено на 18.06.2024 г....
20.06.2024: Българска фондова борса АД (BSE) На проведено на 18.06.2024 г....
19.06.2024: Българска фондова борса (БФБ) проведе днес годишно общо събрание...
19.06.2024: Акционерите на БФБ одобриха увеличение на капитала с 6,6 млн....
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 20 820 пъти
[2024: 2 314, ... ]