Кратък фирмен профил

Българска фондова борса АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
тел.: 02/9370957,9370934,9865915,9370934,9875566,9865868
факс: 02/9370946
e-mail: bse@bse-sofia.bg
WEB-site: http://www.bse-sofia.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
ИН по ДДС: BG030412611
Фирмено дело: 25156/91
Брой служители: 26 (2023)
Финансов резултат (хил. лв.): 6 869 (2022)
Общо приходи (хил. лв.): 11 200 (2022)
ДМА (хил. лв.): 21 379 (2022)
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2023  Предстоящо - 18.06.2024 
Предмет на дейност: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 

22.05.2024

Puma SE ISIN: DE0006969603 Борсов код: PUM Вид на корпоративното събитие: Дивидент Брутен дивидент на една акция: 0.82 EUR Първата дата за сключване на сделки с акции от тази емисия на MTF BSE International, в резултат на които приобретателят няма да има право на дивидент (Ex-Dividend Date), е 23.05.2024 г. Всички поръчки за тази емисия, въведени в търговската система преди тази дата, ще бъдат изтрити. Начална дата за изплащане на дивидента: 27.05.2024 г. Източник: Bloomberg/WM

Българска фондова борса АД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 1795   стр.    
14.06.2024: Huntington Bancshares Inc. ISIN: US4461501045 Борсов код:...
14.06.2024: Традиционната инициатива на Българска фондова борса и Централен...
14.06.2024: iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ISIN:...
14.06.2024: DTE Energy Co. ISIN: US2333311072 Борсов код: DGY Вид на...
14.06.2024: UnitedHealth Group Inc. ISIN: US91324P1021 Борсов код:...
14.06.2024: iShares Nasdaq-100 UCITS ETF (DE) ISIN: DE000A0F5UF5 Борсов...
14.06.2024: Canadian Natural Resources Ltd. ISIN: CA1363851017 Борсов код:...
14.06.2024: Merck & Co. Inc. ISIN: US58933Y1055 Борсов код: 6MK Вид на...
14.06.2024: iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) ISIN:...
13.06.2024: Meta Platforms Inc. ISIN: US30303M1027 Борсов код: FB2A Вид...
 
Фирменият профил е посетен 20 711 пъти
[2024: 2 205, ... ]