Кратък фирмен профил

Елана агрокредит АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
тел.: 02/810 00 92, 8100038,08100000, 446 40 91
факс: 02/958 15 23
e-mail: georgievge@elana.net
WEB-site: http://www.agrocredit.elana.net
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175308436
ИН по ДДС: BG175308436
Фирмено дело: 8790/2007
Брой служители: 5 (2021)
Финансов резултат (хил. лв.): 3 024 (2023)
Общо приходи (хил. лв.): 9 636 (2023)
ДМА (хил. лв.): 57 891 (2019)
Капитал (лв.): 46 692 133
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 02.04.2024 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.
 

23.05.2024

"Елана агрокредит" започва увеличение на капитала за над 20 млн. лв. Фондът за финансов лизинг на земеделска земя "Елана агрокредит" стартира увеличение на капитали си с емисия на 18.3 млн. акции с емисионна цена 1.1 лв.. чрез Българска фондова борса. От създаването на компанията са финансирани над 600 производители. Това е третото набиране на капитал от борсата - предните две бяха през 2015 и 2018 г. Освен с капитал компанията се финансира чрез банкови заеми и облигации. Компанията има два заема от български банки, два от ЕБВР, както и два облигационни заема. Групата на "Елана холдинг", ръководена от Камен Колчев, създава "Елана агрокредит" преди 10 години. Холдингът е създател на ЕЛАРГ - първото дружество със специална инвестиционна цел, което притежаваше няколкостотин хиляди декара, като то вече е ликвидирано и разпределило активите сред акционерите си. Сега на борсата се търгува и ЕЛАРГ 2, но с доста по-малко земи. "Елана агрокредит" финансира малки и средни земеделци с до няколко хиляди декара земя, тъй като в повечето случаи те не са предпочитани от банките, за разлика от големите, които са с много повече възможности и мащаб. Към края на април 2024 г. компанията е финансирала покупката на 20 528 земеделски имота в 3898 сделки за над 150 хил. дка. Към момента най-големите акционери в компанията са българските пенсионни фондове, като дори те сумарно контролират не повече от 35% от акционерния капитал. Сред големите акционери са ПОД "Алианц България", ПОК "Доверие" АД, "ПК ОББ", фондовете на "ЕЛАНА фонд мениджмънт" АД, "Хорайзън платинум портфолио" и други. В устава на компанията е заложено тя да разпределя по 90% от печалбата си, а останалите да отиват по закон в резервите. Това я доближава до принципите на АДСИЦ и прави акцията типично дивидентна, при която доходността идва от разпределяне на печалбата и не толкова от нарастване на цената на акцията. В момента тя е 1.1 лв., точно колкото емисионната стойност на новите книжа, като повишението за последната година е почти 7%. Пазарната капитализация на "Елана агрокредит" е малко над 40 млн. лв. На общото събрание в началото на април беше решено да се раздели дивидент и през тази година - 2.67 млн. лв., или по почти 0.07 лв. на акция. Общите приходи на компанията през миналата година са 23.3 млн. лв. спрямо 9.1 млн. година по-рано. Печалбата остава почти непроменена на 2.7 млн. лв.

Елана агрокредит АД - София Елана холдинг АД - София Елана Фонд Мениджмънт АД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 36   стр.    
24.06.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК за...
24.06.2024: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
17.06.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) На 14.06.2024 г. в ТР са вписани...
11.06.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) Публичното предлагане на акции от...
11.06.2024: "ЕЛАНА Агрокредит" е продала малко над половината от акциите в...
10.06.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) На 07.06.2024 г. в Елана Агрокредит...
04.06.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
04.06.2024: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 04.06.2024 г. /вторник/...
31.05.2024: Елана Агрокредит АД (EACB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
23.05.2024: "Елана агрокредит" започва увеличение на капитала за над 20 млн....
 
Фирменият профил е посетен 4 193 пъти
[2024: 633, ... ]