Кратък фирмен профил

Българска фондова борса АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 13 165 720
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 18.06.2024 
Предмет на дейност: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 

14.06.2024

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ISIN:...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 1803   стр.    
19.07.2024: The Bank of New York Mellon Corp. ISIN: US0640581007 Борсов...
19.07.2024: Nokia Oyj ISIN: FI0009000681 Борсов код: NOA3 Вид на...
19.07.2024: Enel S.P.A. ISIN: IT0003128367 Борсов код: ENL Вид на...
19.07.2024: CVS Health Corp. ISIN: US1266501006 Борсов код: CVS Вид на...
19.07.2024: „Шелли груп“ вече се търгува на сегмента за двойно листване...
18.07.2024: Procter & Gamble Co. ISIN: US7427181091 Борсов код: PRG Вид...
18.07.2024: Увеличението на капитала на БФБ е вписано в ТР Увеличението на...
18.07.2024: Colgate-Palmolive Co. ISIN: US1941621039 Борсов код: CPA Вид...
18.07.2024: Кампус пропърти дивелъпмънт ЕАД (CPDB) Кампус пропърти...
18.07.2024: Българска фондова борса АД (BSE) Във връзка с решения, приети...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 21 055 пъти
[2024: 2 549, ... ]