Кратък фирмен профил

Барибург България АД - Дебелт


Контакти

Дебелт, 8314
община Средец, територията на "Промет" - ООД
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102144527
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на обувки
Общи събрания: Последно - 14.06.2019 
Предмет на дейност: Туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, производство и реализация на стоки в страната и в чужбина, продажба на цигари и алкохол, транспортни, спедиционни, складови и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, външнотърговски сделки, както и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон.
 

08.02.2000

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.03.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
15.10.2004: Съветът на директорите на "Барибург България" - АД, Бургас, на...
14.11.2003: Съветът на директорите на "Барибург България" - АД, Бургас, на...
11.12.2001: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
18.05.2001: Съветът на директорите на "Барибург България" - АД, Бургас, на...
10.10.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
15.08.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
18.04.2000: Съветът на директорите на "Барибург - България" - АД, Бургас, на...
08.02.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
08.12.1998: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 991 пъти
[2016: 463, 2015: 139, 2014: 46, 2013: 93, 2012: 181, 2011: 54, ... ]