Кратък фирмен профил

Оранжерии-Гимел ІІ ЕООД - София


Контакти

София, 1839
кв. Враждебна, ул. 2 - ра 26А
тел.: 02/9631708,8654250,8657059
факс: 02/9630873
e-mail: office@gimel.bg
WEB-site: http://www.gimel.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831915153
ИН по ДДС: BG831915153
Фирмено дело: 2176/94
Брой служители: 188 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): -439 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 8 333 (2019)
ДМА (хил. лв.): 15 529 (2019)
Капитал (лв.): 1 028 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши и други специфични продукти
Предмет на дейност: Производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителна и търговска дейност, товарен автомобилен международен и вътрешен транспорт, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Междинен доклад за дейността на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
12.11.2004: Софийската фирма "Гимел II" печели търга за продажба на...
09.07.2004: Списък на одобрените проекти по Мярка 1 по САПАРД- XXX заседание...
12.11.2002: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ...
22.08.2002: Списък на одобрените проекти на XI-та комисия на САПАРД - Мярка...
14.01.2002: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ с...
31.07.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.06.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.12.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.09.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.07.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 668 пъти
[2016: 3 285, 2015: 37, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 97, 2011: 38, ... ]