Регулирана информацияФинансови отчети 
На 24.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Бяла ЕООД - Севлиево
 Междинен доклад към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 Финансов отчет
 Информация по чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация
 ДекларацияФинансови отчети 
На 26.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Бяла ЕООД - Севлиево
 Междинен доклад към 31.03.2017 г.
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация
 ДекларацияНовини 
На 21.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за смяна на управител на Бяла ЕООД - Севлиево
 Уведомление за смяна на управител на Бяла ЕООД - СевлиевоФинансови отчети 
На 28.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Бяла ЕООД - Севлиево
 Финансов отчет за 2016 г. на Бяла ЕООД - Севлиево
 Одиторски доклад за 2016 г. на Бяла ЕООД - Севлиево
 Годишен доклад за 2016 г. на Бяла ЕООД - Севлиево
 Декларация за корпоративно управление на Бяла ЕООД - Севлиево
 Декларация от отговорните в рамките на дружеството лица
 Годишни справки по образец за 2016 г. на Бяла ЕООД - Севлиево