Кратък фирмен профил

Оранжерии-Гимел ІІ ЕООД - София


Контакти

София, 1839
кв. Враждебна, ул. 2 - ра 26А
тел.: 02/9631708,8654250,8657059
факс: 02/9630873
e-mail: office@gimel.bg
WEB-site: http://www.gimel.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831915153
ИН по ДДС: BG831915153
Фирмено дело: 2176/94
Брой служители: 122 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): -991 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 6 081 (2018)
ДМА (хил. лв.): 10 025 (2017)
Капитал (лв.): 1 028 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши и други специфични продукти
Предмет на дейност: Производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителна и търговска дейност, товарен автомобилен международен и вътрешен транспорт, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Междинен доклад за дейността на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о

09.07.2004

Списък на одобрените проекти по Мярка 1 по САПАРД- XXX заседание Върбан Атанасов Колчаков Реконструкция на съществуваща сграда за отглеждане на дойни крави, закупуване на дойни крави, доилна инсталация и охладителен танк ЕТ "Градус-Иван Ангелов 55" Закупуване на технологично оборудване за помещение за отглеждане на кокошки носачки "Фуражи - 2000" ООД Закупуване на специализирана земеделска техника Ивайло Николов Калинов Създаване на 40 дка кайсиево и 13 дка черешово насаждение "Зора-95" ООД Закупуване на система за капково напояване на 104,572 дка малиново насаждение "Лом Валей" ООД Създаване на 90 дка лозово насаждение и закупуване на специализирана земеделска техника Георги Иванов Бекяров Засаждане на малини - 103,218 дка "Нити" ООД Създаване на малиново насаждение от 1848 дка "М и Н Фрут" ООД Изграждане на система за капково напояване и оросителна система за 52 дка ябълково насаждение и закупуване на специализирана земеделска техника Георги Младенов Младенов Създаване на малиново насаждение и закупуване на специализирана земеделска техника ЕТ "Сев-Стефан Николов" Създаване на 500 дка лозов масив и закупуване на земеделска техника "Кролик" ООД Създаване на 750 дка лозов масив и закупуване на земеделска техника Светлозар Радославов Стоев Закупуване на машини и оборудване за земеделско производство Станимир Божидаров Енчев Създаване на 595 дка малинов масив Атанас Костов Вангелов Създаване, презасаждане и възстановяване на овощни градини и ягодоплодни Пенка Иванова Воденичарова Създаване на ягодово насаждение и система за капково напояване Иван Атанасов Червениванов Създаване на 124 дка ягоди и 70 дка малини Атанас Светлозаров Цветков Създаване на 138 дка ягодово насаждение "Дани-ЕМ" ООД Създаване на 18 дка зимни круши и 17 праскови и закупуване на техника "Масив" ООД Създаване на 108 дка ябълкова градина, изграждане на напоителна система "Балкан Обст" ООД Създаване на ягодови и малинови насаждения и закупуване на техника Милен Иванов Димитров Възстановяване на 206 дка лозово насаждение Стефан Тодоров Маринов Създаване на 63 дка ягодово насаждение и напоителна система ЕТ "Пехри-Петко Христов" Създаване на 55 дка ягодово насаждение и система за капково напояване "Беса Валей" ООД Създаване на 300 дка лозов масив "ЛВК-56" ЕООД Създаване на 750 дка лозов масив и закупуване на земеделска техника ЕТ "Матеев - Петко Матеев" Създаване на 250 дка лозово насаждение и закупуване на земеделска техника "Фруктос България" ООД Създаване на 275 дка ябълкова градина, закупуване на специализирана техника и система за капково напояване Христина Христова Чанева Създаване на 26 ягодово насаждение "Еделвайс Чери" ЕООД Създаване на 160 дка черешови насъждения в замлището на с. Тулово 31 0104 280104200054 "Репродуктор по свиневъдство" АД Закупуване на земеделска техника 32 0104 040104200105 "Дина Агро" ЕООД Закупуване на земеделска техника Младен Николаев Денев Закупуване на земеделска техника Кирил Георгиев Енев Закупуване на земеделска техника Тодор Григоров Пачев Закупуване на земеделска техника 36 0104 150104200065 "Сиби Илчовски" ЕООД Закупуване на земеделска техника Събчо Стоянов Стоянов Закупуване на земеделска техника, тръбно-ролкова поливна система, дизелов помпен агрегат и торов инжектор 38 0104 020104200231 "Агропрогрес 2000" ЕООД Закупуване на земеделска техника Мирослав Велев Иванов Закупуване на земеделска техника ЕТ "Четири плюс три - Петър Касъров" Закупуване на земеделска техника ЗК "Възход 39" Закупуване на земеделска техника 42 0104 040104200089 "Евро-къмпани" ООД Закупуване на земеделска техника Борис Георгиев Иванов Закупуване на земеделска техника ЕТ "Томи - Веселка Папазова" Модернизация и оборудване на свинеферма 45 0104 080104200155 К "Асен-1" с Белгун Закупуване на земеделска техника 46 0104 170104200061 "Агротида" ООД Закупуване на земеделска техника, сушилня, семечистачна машина, изграждане на силозно складово стопанство и лаборатория с автокантар и авторазтоварище Димитър Георгиев Благов Закупуване на дъждовална система за зеленчуково стопанство Диян Христов Цонев Закупуване на земеделска техника ЕТ "Вива - Шунк - Радослав Шунк" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Иван Жеков-98" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Лачко-Петър Петров" Закупуване на земеделска техника КПУ "Мъглен" Закупуване на земеделска техника Производствена кооперация "Клас" Закупуване на земеделска техника Кооперация "Изобилие" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Светослав Илчовски" Закупуване на земеделска техника "Оранжерии Гимел" ООД Реконструкция на съществуваща оранжерия и закупуване на земеделска техника ЧОПК "Бразди" Закупуване на земеделска техника "Оранжерии Гимел ІІ" ЕООД Реконструкция на съществуваща оранжерия и закупуване на земеделска техника 59 0104 150104200061 "Керчев и синове" ООД Закупуване на земеделска техника Кооперация "Алваново" Закупуване на земеделска техника ЗКПТУ "Златен клас" Закупуване на земеделска техника ЗКПУ "Земляк" Закупуване на земеделска техника СД "Карина - Донев и Донев - с-ие" Закупуване на земеделска техника Кооперация "Гурково" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Терамис - Снежана Иванова" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Асмарал - Теодор Иванов" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Петър Ганчев-Джано" Закупуване на земеделска техника 68 0104 200104200051 "Агротрейд-ДД" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Калейски-Румен Пенов" Закупуване на земеделска техника 70 0104 190104200113 "Земеделска техника" ЕООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Вирджиния - Димитър Димитров" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Трансвел ВМХГ - Велко Велев" Закупуване на земеделска техника 73 0104 180104200073 "Сафари - М" ЕООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Радомир - ПТ - Пеньо Тодоров" Закупуване на земеделска техника 75 0104 180104200076 "Мелница Русе" ООД Изграждане на силози за съхранение на зърнени и маслодайни култури 76 0104 030104200080 "К-ЕИ-Г" АД Закупуване на земеделска техника 77 0104 080104200159 Кооперация "Граница" Закупуване на земеделска техника 78 0104 150104200063 ЗКПУ "Искър" Закупуване на земеделска техника 79 0104 030104200059 ЕТ "Земя 2001-Христо Жеков" Закупуване на земеделска техника 80 0104 180104200074 "Интертранс" ЕООД Закупуване на земеделска техника 81 0104 270104200056 "Екани" АД Закупуване на земеделска техника 82 0104 080104200162 ЕТ "Астер - 62" Закупуване на земеделска техника 83 0104 180104200075 "Агрофактор" ООД Закупуване на земеделска техника 84 0104 160104200196 ЕТ "Луиджо Работов" Закупуване на земеделска техника ЗК "Христо Ботев" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Инсайт - Камелия Христова-Илия Христов" Закупуване на земеделска техника Слави Недков Славов Закупуване на земеделска техника 88 0104 190104200107 "Еко зеленчуци" ООД Оборудване на оранжериен комплекс в гр. Силистра, със селскостопанска техника 89 0104 280104200049 ЕТ "Икар-Ваня Михайлова" Изграждане на система за дъждуване на насаждение от 510 дка зеленчуци ЕТ "Елиа-Елисавета Тодорова" Закупуване на земеделска техника Кооперация "Слънце" Закупуване на земеделска техника 92 0104 190104200121 "Зелен пазар" АД Закупуване на земеделска техника ЗПК "Сребърна" Закупуване на земеделска техника 94 0104 240104200052 "Фуражен завод" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Анмет - Андрей Младенов" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Георги Балев-БЕГЕ" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Ренк-Румен Райчев" Закупуване на земеделска техника 98 0104 280104200057 "Зомаш" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Агрогард-Георги Недев" Закупуване на земеделска техника 100 0104 270104200057 "Агрострой" ООД Закупуване на земеделска техника Иван Алексиев Иванов Закупуване на земеделска техника 102 0104 020104200230 "Съединение 02" ООД Закупуване на земеделска техника 103 0104 260104200051 "Булханмраз" ЕООД Изграждане на тръбно-ролкова поливна система за напояване на 234 дка зеленчуци 104 0104 150104200064 "Агрокорект" ООД Закупуване на земеделска техника Райко Иванов Чифлиджанов Закупуване на земеделска техника 106 0104 060104200037 "Ремусс" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Елит-61-Иван Иванов" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Аладин-Аднан Мехмед" Закупуване на земеделска техника ПЧЗК "Напредък-93" Закупуване на земеделска техника 110 0104 280104200059 "Биосим" ЕООД Закупуване на земеделска техника 111 0104 280104200060 "Агрозем АВ" ООД Закупуване на земеделска техника 112 0104 180104200072 ЕТ "Борис Михайлов" Закупуване на земеделска техника 113 0104 270104200053 "Агросъвет" ООД Закупуване на земеделска техника ЗПК "Сила" Закупуване на земеделска техника Иван Славов Найдев Закупуване на земеделска техника ЗК "Козлодуйци" Закупуване на земеделска техника ЗКПУ "Безводица" Закупуване на земеделска техника "ССОЗ Клас" ООД Закупуване на земеделска техника ЗПК "Авангард-94" Закупуване на земеделска техника ЗК "Ламбриново" Закупуване на земеделска техника 121 0104 110104200051 "Ажд-Агро" ЕООД Закупуване на земеделска техника 122 0104 240104200093 К "Земеделец" Закупуване на земеделска техника 123 0104 110104200046 "Агроком инвест" ЕООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Белчев-55-Иван Белчев" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Бисерка Петрова" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Янакиев-Митко Янакиев" Закупуване на земеделска техника Косьо Николов Рачев Закупуване на мобилна дъждовална система 128 0104 080104200132 "Петров-Агропродукт" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Земеделска къща Агрика-Михаил Шевкенов" Закупуване на земеделска техника 130 0104 270104200047 "Агросвей 2000" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Албена Катранджиева" Закупуване на земеделска техника 132 0104 190104200100 "Добруджанска земя" ООД Закупуване на земеделска техника 133 0104 110104200044 "Гардения" ООД Закупуване на земеделска техника 134 0104 180104200066 "Релакс" ООД Закупуване на земеделска техника "Траян" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Бояна - Диляна - Боян Стоянов" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Златен клас - Димитър Петков" Закупуване на земеделска техника "Чифлика" ЕООД Закупуване на земеделска техника Станка Петкова Панева Закупуване на земеделска техника ЕТ "Лейбер-Мехмед Мухарем" Закупуване на земеделска техника

Агро-Фока ЕООД - София [Несъстоятелност] Градус - Иван Ангелов - 55 ЕТ - Стара Загора Гимел АД - София Беса Валей ЕООД - Огняново - Пз Зора-95 ООД - Пазарджик [Ликвидация] Зелен пазар АД - Силистра Релакс ООД - Каварна ЛВК 56 ООД - Търговище Лом валей ООД - Русе Оранжерии Гимел АД - София Оранжерии-Гимел ІІ ЕООД - София Министерство на земеделието и храните - София Мерсие България ООД - Русе Еко зеленчуци ООД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
12.11.2004: Софийската фирма "Гимел II" печели търга за продажба на...
09.07.2004: Списък на одобрените проекти по Мярка 1 по САПАРД- XXX заседание...
12.11.2002: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ...
22.08.2002: Списък на одобрените проекти на XI-та комисия на САПАРД - Мярка...
14.01.2002: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ с...
31.07.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.06.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.12.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.09.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.07.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 842 пъти
[2016: 2 459, 2015: 37, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 97, 2011: 38, ... ]