Кратък фирмен профил

Оранжерии-Гимел ІІ ЕООД - София


Контакти

София, 1839
кв. Враждебна, ул. 2 - ра 26А
тел.: 02/9631708,8654250,8657059
факс: 02/9630873
e-mail: office@gimel.bg
WEB-site: http://www.gimel.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831915153
ИН по ДДС: BG831915153
Фирмено дело: 2176/94
Брой служители: 122 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): -991 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 6 081 (2018)
ДМА (хил. лв.): 10 025 (2017)
Капитал (лв.): 1 028 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши и други специфични продукти
Предмет на дейност: Производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителна и търговска дейност, товарен автомобилен международен и вътрешен транспорт, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Междинен доклад за дейността на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о

12.11.2004

Софийската фирма "Гимел II" печели търга за продажба на "Оранжерии Пазарджик", предлагайки цена от 2.5 млн. лева за обявеното в несъстоятелност дружество, съобщи синдикът на пазарджишкото предприятие Лилия Спасова. Тя уточни, че в търга са участвали четири компании. Цената трябва да бъде платена в законово установения петдневен срок. Ако това не стане, фалиралото дружество ще бъде предложено на втория в наддаването - "Агротермкомерс", собственост на украинския гражданин Виктор Демянук. Фирмата е предложила 22.2 хил. лв. над двата милиона. Продаденият обект се състои от 775 116 кв.м земеделска земя, четвърта категория, 33 сгради (включително оранжерийни блокове, оборудвани с отоплителна инсталация), административна сграда, манипулационни, бригадни складове, складове за материали, столова с кухня, машини, съоръжения, стопански инвентар и материали. Половината от оранжериите бяха повредени от миналогодишния сняг. Според оценителите стойността на имота е около 1.8 млн. лева. Представителят на "Гимел II" Станислав Тихов каза, че в оранжериите ще се отглеждат предимно краставици. Дружеството ще направи ремонт на парниците веднага след уреждане на сделката. "Гимел II" продава оранжерийни зеленчуци в Австрия, Холандия и Германия и притежава свои оранжерии в пазарджишкото село Звъничево, както и в градовете Левски и Русе. С парите от продажбата ще бъдат погасени дълговете на "Оранжерии Пазарджик" към кредиторите "Хебросбанк", "Лукойл Нефтохим" и "Ейвис". В началото на 90-те години фалиралото дружество тегли кредит от "Хебросбанк" в размер на 2 млн. долара, който не обслужва. Дълговете за мазут към "Лукойл Нефтохим" възлизат на около 400 хил. лв. към момента на фалита, обясни Лилия Спасова. Задълженията към фирма "Ейвис" са на стойност 70 хил. лева. Продажбата на държавния имот на "Оранжерии Пазарджик" има дълга предистория. Тя започва през 1998 г., когато предприятието е обявено в несъстоятелност и преминава през два неуспешни търга. Единият се проваля заради това, че основният кредитор на дружеството "Хебросбанк" обжалва пред Върховния касационен съд. Съдът установява, че е направен опит продажбата да се извърши на цена четири пъти по-ниска от стойността на активите и анулира продажбата. Вторият търг се проваля, след като четирима от петимата участници в наддаването обжалват, а ВКС отново анулира продажбата.

Агротерм Комерс ООД - София Гимел АД - София Оранжерии Гимел АД - София Оранжерии-Гимел ІІ ЕООД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
12.11.2004: Софийската фирма "Гимел II" печели търга за продажба на...
09.07.2004: Списък на одобрените проекти по Мярка 1 по САПАРД- XXX заседание...
12.11.2002: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ...
22.08.2002: Списък на одобрените проекти на XI-та комисия на САПАРД - Мярка...
14.01.2002: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ с...
31.07.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.06.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.12.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.09.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.07.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 843 пъти
[2016: 2 460, 2015: 37, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 97, 2011: 38, ... ]