Кратък фирмен профил

Електроразпределение Златни пясъци АД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к.Златни пясъци, сграда Дирекця
тел.: 052/355446,357179
факс: 052/355446
e-mail: erp@erp-zlatni.bg
WEB-site: http://www.erp-zlatni.bg/news.php?enID=1
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103508147
ИН по ДДС: BG103508147
Фирмено дело: 4399/99
Брой служители: 61 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 480 (2016)
Оборот (хил. лв.): 3 034 (2016)
ДМА (хил. лв.): 3 439 (2016)
Капитал (лв.): 3 098 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Произв. на електроенергия Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 19.06.2009 
Предмет на дейност: разпределение на електрическа енергия на територията на к. к. Златни пясъци, Варна
 


Регулирана информация

 Новини 
На 10.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление от "ЕРП Златни пясъци" АД за промяна на наименованието на фирмата от "ЕРП Златни пясъци" АД на "Електроразпределение Златни пясъци" АД. Всички останали данни на дружеството остават непроменени.
 Уведомление за промяна на наименованието на фирмата от "ЕРП Златни пясъци" АД на "Електроразпределение Златни пясъци" АД

27.07.2007

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.VII.2007 г. по ф. д. № 4399/99 вписа в регистъра за търговски дружества промени за "ЕРП Златни пясъци" - АД: вписа преобразуването на "ЕРП Златни пясъци" - АД, чрез отделяне от него чрез придобиване от "ЕСП Златни пясъци" - ООД, на имущество, служещо за извършване на дейността обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на к. к. Златни пясъци; приемащото дружество "ЕСП Златни пясъци" - ООД, е правоприемник на част от активите и пасивите на "ЕРП Златни пясъци" - АД, подробно описани в договора за преобразуване от 12.I.2007 г.; заличава като член на СД и представляващ дружеството Елена Добрева Петкова; вписва нов предмет на дейност: разпределение на електрическа енергия на територията на к. к. Златни пясъци, Варна; вписва изменения в устава на дружеството, приети на ОС на акционерите на 19.VI.2007 г.

Електроразпределение Златни пясъци АД - Варна ЕСП Златни пясъци ООД - Варна 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
20.02.2017: „Златни пясъци“ АД приключва годината с печалба в размер на...
29.11.2016: "Златни пясъци" АД отчита печалба в размер на 4,509 млн. лв....
07.01.2014: ДКЕВР проверява ЕРП-тата и „Топлофикация София“ Държавната...
15.07.2013: Цеховете и фирмите, които ползват ток средно напрежение, не...
04.09.2009: ЕРП-Златни пясъци АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
27.07.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.05.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
21.11.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
26.08.2005: След всеки пороен дъжд в курорта Златни пясъци алеите се...
03.02.2004: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 889 пъти
[2016: 2 563, 2015: 18, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 95, 2011: 32, ... ]