Кратък фирмен профил

Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9010
кв. Чайка, ул. Никола Вапцаров № 2
тел.: 052/786901,302311, 302312/309/321
факс: 052/302325
WEB-site: http://www.dkcchayka.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103514755
ИН по ДДС: BG103514755
Фирмено дело: 442/2000
Брой служители: 74 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 30 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 1 695 (2018)
ДМА (хил. лв.): 1 067 (2016)
Капитал (лв.): 314 700
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 29.06.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2019 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2019 г. на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Годишен финансов отчет на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Доклад на независимия одитор на на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Справки уведомления за периода 01.01.2019 г.-31.12.2019 г.
 Приложение към годишен финансов отчет
 Декларация по чл.100н

05.10.2007

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VIII.2006 г. по ф. д. № 442/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за "Диагностично-консултативен център "Чайка" - ЕООД: вписва намаляване на капитала от 430 000 лв. на 314 606 лв.

Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна 
 

05.10.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.05.2006: "Диагностично-консултативен център "Чайка" - ЕООД, Варна, на...
12.08.2005: Председателят на Общинския съвет Борислав Гуцанов и кметът на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 758 пъти
[2016: 1 637, 2015: 15, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 70, ... ]