Кратък фирмен профил

Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани ЕАД - Бургас


Контакти

Бургас, 8124
вилна зона Бургаски минерални бани, ул.Александър Стамболийски No 66
тел.: 056/552 378; 552 322; 0888207523, 0551/22321
факс: 056/552 322
e-mail: sbrbmb@abv.bg
WEB-site: http://www.sbr-bmb.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102659833
ИН по ДДС: BG102659833
Фирмено дело: 2330/2000
Брой служители: 84 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 102 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 2 684 (2019)
ДМА (хил. лв.): 1 708 (2019)
Капитал (лв.): 826 884
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас
 Отчет за дейността и състоянието към 30.06.2017
 Финансов отчет към 30.06.2017
 Пояснителни бележки към отчета
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3, б „б”
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент

06.07.2011

Министерският съвет на редовното си заседание тази седмица ще предостави за безвъзмездно управление на община Бургас "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД. Причината е, че дружеството не поддържа материалната база в добро състояние повече от 20 години, тя не се използва по предназначение и генерира разходи. С придобиването на терена община Бургас възнамерява да изгради база за развитието на спортен, културен туризъм, развлечения, балнеолечебни и СПА комплекси, зелено училище и др. Кабинетът ще предостави и още три терена на други три общини в страната. На община Каварна за управление ще бъде предоставена Буна №3 (4010 кв. м). Брегозащитното съоръжение е изградено по проект за укрепване на нос Чиракман, реализиран от МРРБ с целево финансиране от МФ. С получаването на правото на управление община Каварна ще може да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за поддържане на съоръжението по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство". Правителството ще обяви пет ж. п. линии – Видин-София, София-Перник-Радомир, София-Пловдив, София-Драгоман и Радомир- Кулата, както и интермодалния терминал в Пловдив, за обекти с национално значение. Решението би трябвало да създаде възможност за облекчаване на процедурите по съгласуването и реализацията на инвестиционните намерения, свързани с модернизацията на ж. п. мрежата и изграждането на интермодалния терминал.

Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани ЕАД - Бургас 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
07.07.2011: Министърът на финансите Симеон Дянков съобщи, че с решение...
06.07.2011: Министерският съвет на редовното си заседание тази седмица ще...
14.12.2010: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
03.06.2005: "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални...
11.03.2003: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
10.12.2002: "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални...
29.11.2002: "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални...
26.04.2002: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
04.12.2001: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.11.2001: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 339 пъти
[2016: 3 175, 2015: 11, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 94, 2011: 5, ... ]