Кратък фирмен профил

Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани ЕАД - Бургас


Контакти

Бургас, 8124
вилна зона Бургаски минерални бани, ул.Александър Стамболийски No 66
тел.: 056/552 378; 552 322; 0888207523, 0551/22321
факс: 056/552 322
e-mail: sbrbmb@abv.bg
WEB-site: http://www.sbr-bmb.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102659833
ИН по ДДС: BG102659833
Фирмено дело: 2330/2000
Брой служители: 84 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 102 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 2 684 (2019)
ДМА (хил. лв.): 1 708 (2019)
Капитал (лв.): 826 884
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ.
 


Регулирана информация

 



Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас
 Отчет за дейността и състоянието към 30.06.2017
 Финансов отчет към 30.06.2017
 Пояснителни бележки към отчета
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3, б „б”
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент

07.07.2011

Министърът на финансите Симеон Дянков съобщи, че с решение Министерският съвет прехвърли в ръцете на община Бургас 34 дка терени в района на Минералните бани. Запустелият в момента район да се превърне в атрактивен туристически, рекреативен и спортен център са амбициите на общинската администрация. Идеята е да се изготви проект с цел да се развие както археологията и музейна сбирка, така и минералните бани. Скоро са били прехвърлени и 4 минерални извора за стопанисване на общината от страна на Министерството на екологията. Сега има възможност за участие по оперативни програми на Европейския съюз, както и със собствени средства да бъде възстановен запуснатият район. Общината кандидатства и за финансиране по българо-норвежка програма. Втората част от проекта е да се възстанови спортният комплекс, двата плувни басейна. Заедно с тях да функционират и две игрища за минифутбол, тенискорт, баскетбол и успоредно с развитието на археологията и на туризма да се развива и спортът, коментира, разглеждайки разкопките на Аква калиде, кметът Николов. Сериозна сума се очаква и от държавата за финансиране на археологическите разкопки в района. Това бе и целта на вчерашното разузнаване на финансовия министър на Минералните бани. Търси се възможност за отпускане на половин милион лева финансиране на археологическите разкопки в района, коментира финансовият министър. По негови думи реставрирането на историческите паметници в района е добра инвестиция за подпомагане на българската икономика, като бъдат привлечени повече туристи. Дъждът не попречи на вицепремиера да извърши огледа. Докато се криеха от дъжда, Цоня Дражева, директор на Регионалния исторически музей, показа находки, открити в района на Аква калиде. Тя демонстрира на финансист № 1 и на кмета Николов как се свири на древен музикален инструмент.

Община Бургас - Бургас Министерство на финансите - София Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани ЕАД - Бургас 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
07.07.2011: Министърът на финансите Симеон Дянков съобщи, че с решение...
06.07.2011: Министерският съвет на редовното си заседание тази седмица ще...
14.12.2010: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
03.06.2005: "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални...
11.03.2003: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
10.12.2002: "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални...
29.11.2002: "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални...
26.04.2002: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
04.12.2001: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.11.2001: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 338 пъти
[2016: 3 174, 2015: 11, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 94, 2011: 5, ... ]