Кратък фирмен профил

Електроразпределение Златни пясъци АД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к.Златни пясъци, сграда Дирекця
тел.: 052/355446,357179
факс: 052/355446
e-mail: erp@erp-zlatni.bg
WEB-site: http://www.erp-zlatni.bg/news.php?enID=1
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103508147
ИН по ДДС: BG103508147
Фирмено дело: 4399/99
Брой служители: 59 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): -98 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 2 984 (2019)
ДМА (хил. лв.): 7 683 (2019)
Капитал (лв.): 3 098 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Произв. на електроенергия Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 19.06.2009 
Предмет на дейност: разпределение на електрическа енергия на територията на к. к. Златни пясъци, Варна
 


Регулирана информация

 Новини 
На 10.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление от "ЕРП Златни пясъци" АД за промяна на наименованието на фирмата от "ЕРП Златни пясъци" АД на "Електроразпределение Златни пясъци" АД. Всички останали данни на дружеството остават непроменени.
 Уведомление за промяна на наименованието на фирмата от "ЕРП Златни пясъци" АД на "Електроразпределение Златни пясъци" АД

15.07.2013

Цеховете и фирмите, които ползват ток средно напрежение, не знаят на каква цена ще купуват необходимата им енергия в близките месеци. Дори и ЕРП-тата не знаят на каква цена ще трябва да фактурират доставения ток, твърдят от бранша. Според Закона за енергетиката след 1 юли тези предприятия вече не трябва да плащат тока по регулирани от ДКЕВР тарифи, а да си набавят енергия от търговци на свободния пазар. Срокът за избор на търговци е 3 месеца. В рамките на 30 дни, считано от 1 юли, ЕРП-тата, чиито клиенти са фирмите на средно напрежение, трябва да ги предупредят да си намерят търговец, който да ги снабдява с ток. След това предприятията имат срок от 2 месеца да сключат договори с търговците. Този срок изтича на 1 октомври. Ако дотогава фирмите не са сключили договор с търговец, ще купуват необходимата им енергия от т. нар. доставчик от последна инстанция, каквито са НЕК, ЧЕЗ, ЕВН, "Енерго-Про" и ЕРП "Златни пясъци". На практика обаче не е ясно по какви тарифи ще се продава токът средно напрежение след 1 август. Въпреки че 1 юли вече мина, заради промените в Закона за енергетиката, целящи свалянето на цените на тока за бита, новите тарифи се очаква да бъдат определени от ДКЕВР до 1 август. В това решение обаче няма да има регулирана цена за средното напрежение, тъй като според закона тя вече не се определя от ДКЕВР. В същото време предприятията на средно напрежение още няма да са си избрали търговец на ток от свободния пазар. Оказва се, че за периода между 1 август и 1 октомври и ЕРП-тата и клиентите им на средно напрежение в момента не знаят на какви цени ще се търгува токът. Едно от ЕРП-тата дори е изпратило писмено запитване по въпроса до ДКЕВР, на което все още няма отговор. Възможно е проблемът да бъде решен още днес, когато в регулатора ще бъде проведено обществено обсъждане на методиката за определяне на цените на тока на доставчик от последна инстанция.

Български енергиен холдинг ЕАД - София Комисия за енергийно и водно регулиране - София Национална електрическа компания ЕАД - София Министерство на икономиката - София ЕВН България ЕАД - София Електроразпределение Златни пясъци АД - Варна Енерго-ПРО България ЕАД - София ЧЕЗ България ЕАД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
15.12.2020: „Златни пясъци“ става солидарен длъжник по кредит за 300 хил....
20.02.2017: „Златни пясъци“ АД приключва годината с печалба в размер на...
29.11.2016: "Златни пясъци" АД отчита печалба в размер на 4,509 млн. лв....
07.01.2014: ДКЕВР проверява ЕРП-тата и „Топлофикация София“ Държавната...
15.07.2013: Цеховете и фирмите, които ползват ток средно напрежение, не...
04.09.2009: ЕРП-Златни пясъци АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
27.07.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.05.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
21.11.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
26.08.2005: След всеки пороен дъжд в курорта Златни пясъци алеите се...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 935 пъти
[2016: 5 609, 2015: 18, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 95, 2011: 32, ... ]