Кратък фирмен профил

Електроразпределение Златни пясъци АД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к.Златни пясъци, сграда Дирекця
тел.: 052/355446,357179
факс: 052/355446
e-mail: erp@erp-zlatni.bg
WEB-site: http://www.erp-zlatni.bg/news.php?enID=1
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103508147
ИН по ДДС: BG103508147
Фирмено дело: 4399/99
Брой служители: 59 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): -98 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 2 984 (2019)
ДМА (хил. лв.): 7 683 (2019)
Капитал (лв.): 3 098 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Произв. на електроенергия Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 19.06.2009 
Предмет на дейност: разпределение на електрическа енергия на територията на к. к. Златни пясъци, Варна
 


Регулирана информация

 Новини 
На 10.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление от "ЕРП Златни пясъци" АД за промяна на наименованието на фирмата от "ЕРП Златни пясъци" АД на "Електроразпределение Златни пясъци" АД. Всички останали данни на дружеството остават непроменени.
 Уведомление за промяна на наименованието на фирмата от "ЕРП Златни пясъци" АД на "Електроразпределение Златни пясъци" АД

07.01.2014

ДКЕВР проверява ЕРП-тата и „Топлофикация София“ Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) започва проверки на електроразпределителните дружества и „Топлофикация София", съобщиха от регулатора. Причината за одитите е в ДКЕВР множество сигнали от граждани и организации за нередности от страна на ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО. Днес проверки започнаха и в „ЕРП Златни пясъци" АД и „Топлофикация София" ЕАД. Припомняме, че от началото на 2013 година дейността на електроразпределителните дружества на територията на страната беше проверявана на няколко пъти от различни институции. Самата ДКЕВР извърши одит на дейността, свързан с високите сметки за електричество през февруари. Освен това действията на дружествата беше анализирана от прокуратурата, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Проверката на АДФИ откри, че и трите ЕРП-та са заобикаляли Закона за обществените поръчки, от прокуратурата алармираха за сериозни нарушения в цялата енергетика - пропуски в дейността на ДКЕВР и енергийното министерство, както и нарушения в Националната електрическа компания (НЕК) и ЕРП-тата За новия одит стана ясно от първите думи на Боян Боев начело на регулатора. Проверяваният период е пет години и половина назад. Одитите ще продължат четири месеца, но при нужда срокът им може да бъде удължен. Ако бъдат констатирани нарушения, ще има и наказания, обявиха от още от регулатора

Комисия за енергийно и водно регулиране - София Министерство на икономиката - София Сметна палата - София Топлофикация София ЕАД - София ЕВН България ЕАД - София Електроразпределение Златни пясъци АД - Варна Енерго-ПРО България ЕАД - София ЧЕЗ България ЕАД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
15.12.2020: „Златни пясъци“ става солидарен длъжник по кредит за 300 хил....
20.02.2017: „Златни пясъци“ АД приключва годината с печалба в размер на...
29.11.2016: "Златни пясъци" АД отчита печалба в размер на 4,509 млн. лв....
07.01.2014: ДКЕВР проверява ЕРП-тата и „Топлофикация София“ Държавната...
15.07.2013: Цеховете и фирмите, които ползват ток средно напрежение, не...
04.09.2009: ЕРП-Златни пясъци АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
27.07.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.05.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
21.11.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
26.08.2005: След всеки пороен дъжд в курорта Златни пясъци алеите се...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 937 пъти
[2016: 5 611, 2015: 18, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 95, 2011: 32, ... ]