Кратък фирмен профил

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна


Контакти

Варна, 9010
ул. Прилеп 33
тел.: 052/509999,502838,510230,746261
факс: 052/740031
e-mail: asu@vikvarna.com
WEB-site: http://www.vikvarna.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103002253
ИН по ДДС: BG103002253
Фирмено дело: 8218/91
Брой служители: 1424 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 1 464 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 65 693 (2018)
ДМА (хил. лв.): 41 595 (2017)
Капитал (лв.): 1 363 100
 
 
 

Отрасъл: Събиране, пречистване и разпределение на вода
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Регистриран строител
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Пояснителни бележки за периода 1.01 - 31.03.2017
 Декларации

28.04.2015

През 2015 г. продължават ремонти и обновяване на ВиК мрежата във Варна, като с безвъзмездното финансиране от ЕС ще се работи по проектите за изграждане на пречиствателната станция в курорта Златни пясъци и за модернизацията на тласкателя „Акациите“. Вторият етап от реконструкцията и модернизацията на пречиствателната станция за отпадни води във Варна, стартира през миналия декември. Проектът трябва да приключи окончателно до началото на октомври, т.г. Общата стойност на договора, включващ проектиране и строителство, е 34 454 400 лв. с ДДС. С реализацията на обекта ще бъде изпълнен последният етап от модернизацията на пречиствателната станция, предвиждащ пълно третично пречистване на отпадните води, чрез изграждане на съоръжения за отстраняване на фосфор. Изпълнението на втория подобект, включен в проекта - канално-помпена станция “Акациите” и тласкател, започна в началото юни м.г. Чрез нея ще се прехвърлят отпадъчните води от три варненски подрайона и Приморски парк във втори горнопоясен колектор, който е гравитачен до ПСОВ - Варна. Общата стойност на проекта, финансиран по ОП “Околна среда”, който се осъществява от община Варна в партньорство с общините Аксаково и Белослав, е 41 557 185 лв. Освен големите инфраструктурни проекти, уличните ремонти в община Варна вървят с цялостната подмяна на подземната инфраструктура и ВиК-мрежата, която е на повече от 30 години и дава непрекъснати дефекти, аварии и течове. Гаранцията на новоположените тръби е 50 години, уточни зам.-кметът по инфраструктурата, инж. Христо Иванов. Има разработен проект за разделна канализация в централната градска част във Варна. Дължината на предвидената за ремонт мрежа е 25 км, а прогнозната стойност е около 33,5 млн. лв.

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна 
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
09.10.2019: ВиК Варна стартира подмяната на 22,5 км магистрални и довеждащи...
21.04.2017: „ВиК“ дружеството във Варна чака съдебни вземания от некоректни...
12.04.2017: Водата във Варна може да поскъпне от началото на следващия месец...
03.09.2015: Правителството реши едновременно да намали и да увеличи капитала...
03.08.2015: ВиК системите в страната ще се анализират с 40 млн....
28.04.2015: През 2015 г. продължават ремонти и обновяване на ВиК мрежата във...
11.04.2014: Финансовата инспекция установи вреди за 4 млн. лв. в "Напоителни...
01.08.2013: Варненският доставчик на вода мами с обществени поръчки?...
24.07.2013: Новият управител на ВиК Варна е Пламен Стоянов, който е бившият...
24.07.2013: ВиК-Варна с нов управител въпреки протестите в защита на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 760 пъти
[2016: 4 213, 2015: 61, 2014: 69, 2013: 138, 2012: 325, 2011: 287, ... ]