Кратък фирмен профил

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна


Контакти

Варна, 9010
ул. Прилеп 33
тел.: 052/509999,502838,510230,746261
факс: 052/740031
e-mail: asu@vikvarna.com
WEB-site: http://www.vikvarna.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103002253
ИН по ДДС: BG103002253
Фирмено дело: 8218/91
Брой служители: 1424 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 1 464 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 65 693 (2018)
ДМА (хил. лв.): 41 595 (2017)
Капитал (лв.): 1 363 100
 
 
 

Отрасъл: Събиране, пречистване и разпределение на вода
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Регистриран строител
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Пояснителни бележки за периода 1.01 - 31.03.2017
 Декларации

03.08.2015

ВиК системите в страната ще се анализират с 40 млн. лв. Обществена поръчка за прединвестиционни проучвания на водоснабдителните и канализационните системи в 14 области на обща стойност 40 млн. лв. обяви Министерството на регионалното развитие. Задачата е да бъдат изготвени регионални прединвестиционни проучвания за териториите на ВиК дружествата на Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, "Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол. Поръчката е разделена на пет обособени позиции - за Бургас, Сливен и Шумен; за Пловдив, Кърджали, и Ямбол; за Варна, Добрич, Силистра и Русе и за Стара Загора, Видин, Враца и Перник. Поръчката за всяка обособена позиция ще се изпълнява на 3 фази. Първата предвижда събиране и анализ на данни за съществуващото състояние на водоснабдителните и канализационни системи, както и необходимостта от мерки за постигане на европейското изискване за качеството на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води. На втория етап ще бъдат разработени прединвестиционни проучвания и формуляри за кандидатстване за европейско финансиране със съответните приложения (технически, екологични, финансови и икономически доклади) и комплексни проекти за инвестиционна инициатива за агломерации над 10 000 жители. Третата фаза обхваща проучване на по-малките населени места. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 40 000 000 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 23 септември до 17:00 часа.

В и К ООД - Кърджали Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна Водоснабдяване и канализация - Видин ЕООД - Видин Водоснабдяване и канализация - Шумен ООД - Шумен Водоснабдяване и канализация ООД - Враца Водоснабдяване и канализация ООД - Русе Водоснабдяване и канализация ООД - Перник Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас Водоснабдяване и канализация ЕООД - Пловдив Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол Водоснабдяване и канализация Добрич АД - Добрич 
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
09.10.2019: ВиК Варна стартира подмяната на 22,5 км магистрални и довеждащи...
21.04.2017: „ВиК“ дружеството във Варна чака съдебни вземания от некоректни...
12.04.2017: Водата във Варна може да поскъпне от началото на следващия месец...
03.09.2015: Правителството реши едновременно да намали и да увеличи капитала...
03.08.2015: ВиК системите в страната ще се анализират с 40 млн....
28.04.2015: През 2015 г. продължават ремонти и обновяване на ВиК мрежата във...
11.04.2014: Финансовата инспекция установи вреди за 4 млн. лв. в "Напоителни...
01.08.2013: Варненският доставчик на вода мами с обществени поръчки?...
24.07.2013: Новият управител на ВиК Варна е Пламен Стоянов, който е бившият...
24.07.2013: ВиК-Варна с нов управител въпреки протестите в защита на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 765 пъти
[2016: 4 218, 2015: 61, 2014: 69, 2013: 138, 2012: 325, 2011: 287, ... ]