Кратък фирмен профил

Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Сава 2
тел.: 052/650567, 650577
факс: 052/651525
e-mail: dkc5@abv.bg
WEB-site: http://www.dkc5varna.com/
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813152934
ИН по ДДС: BG813152934
Фирмено дело: 4517/99
Брой служители: 71 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -18 (2016)
Оборот (хил. лв.): 1 247 (2016)
ДМА (хил. лв.): 316 (2016)
Капитал (лв.): 347 800
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина" ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Пояснителни бележки за дейността на общинско дружество "ДКЦ V Варна – Света Екатерина" ЕООД за периода 1.01 - 31.03.2017

Не са достъпни новини.