Регулирана информацияФинансови отчети 
На 30.08.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов консолидиран отчет за второто тримесечие на 2022 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за второто тримесечие на 2022г.
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за второто тримесечие на 2022г.
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за второто тримесечие на 2022г
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за второто тримесечие на 2022г.
 Справка на на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за второто тримесечие на 2022г.Финансови отчети 
На 29.07.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов отчет за второто тримесечие на 2022 год. На "Наш Дом - България" Холдинг АД - София
 Декларации от тоговорните лица
 Доклад дейности
 Неконсолидиран финансов отчет
 Вътрешна информация към доклад за дейности
  ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
 Допълнителна инфромация
 Финансов отчетФинансови отчети 
На 31.05.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за първо тримесечие 2021 на Наш Дом България АД Холдинг
 Документ 01
 Документ 02
 Документ 03
 Документ 04
 Документ 05Финансови отчети 
На 3.05.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за 2021 на Наш Дом България АД Холдинг
 Документ 01
 Документ 02
 Документ 03
 Документ 04
 Документ 05
 Документ 06
 Документ 07
 Документ 08
 Документ 09
 Документ 10
 Документ 11
 Документ 12
 Документ 13
 Документ 14
 Документ 15
 Документ 16Финансови отчети 
На 26.04.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален отчет 2021 по ЕЕЕФ и форми на КФН по НСС на Наш Дом България АД Холдинг
 Документ 01
 Документ 02
 Документ 03
 Документ 04Финансови отчети 
На 31.03.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален отчет 2021 по изисквания ЕЕЕФ и форми КФН на Наш Дом България АД Холдинг
 Документ 01
 Документ 02
 Документ 03
 Документ 04Финансови отчети 
На 31.03.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет 2021 на Наш Дом България АД Холдинг
 Документ 01
 Документ 02
 Документ 02 А
 Документ 02 В
 Документ 03
 Документ 04
 Документ 06
 Документ 07
 Документ 08
 Документ 09
 Документ 10
 Документ 11Общо събрание на акционерите 
На 18.03.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за проведено ОСА на Наш Дом - България холдинг АД, проведено на 15.03.2022 г.
 Уведомление до КФН относно проведено общо събрание на акционерите
 Списък на присъствалите акционери
 Протокол от общо събрание на акционерите
 Книга на акционеритеФинансови отчети 
На 28.02.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 год. На Наш Дом - България холдинг АД
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2021 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Декември 2021 год.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 07.02.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД на 15.03.2022 г.
 Покана за СД
 Протокол СД
 Покана за общо събрание на акционерите на 15.03.2022
 Материали за общо събрание на акционерите
 Пълномощно
 Дневен ред
 Обява, публикувана в Търговски регистърФинансови отчети 
На 30.01.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2021 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет към 30.09.2021 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 ДекларацияФинансови отчети 
На 29.11.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2021 год. На Наш Дом - България холдинг АД
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2021 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Септември 2021 год.
 ДекларацияОбщо събрание на акционерите 
На 29.11.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД на 30.12.2021 г.
 Покана за общо събрание на акционерите на 30.12.2021
 Дневен ред на общо събрание на акционерите
 Материали за общо събрание на акционерите
 Покана, публикувана в Търговски регистърФинансови отчети 
На 30.10.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2021 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2021 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет към 30.09.2021 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 ДекларацияНовини 
Считано от 03.10.2021 година, длъжността ДВИ/Директор за връзка с инвеститорите/ на Наш дом България Холдинг АД ЕИК 121663697 ще се изпълнява от Григор Петков Кръстев тел +359879474040Финансови отчети 
На 30.08.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2021 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2021 г.
 Финансов отчет - форми на КФН
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Юни 2021 год.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 27.07.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2021 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2021 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет към 30.06.2021 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКОбщо събрание на акционерите 
На 31.05.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД на 30.06.2021 г.
 Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2021
 Материали за редовно годишно общо събрание на акционеритеФинансови отчети 
На 31.05.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2021 год. На Наш Дом - България холдинг АД
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2021 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН (xls)
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2021 год.
 Финансов отчет - форми на КФН (pdf)
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 28.04.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Консолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг за 2020 г.
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг за 2020 г.
 Консолидиран отчет за 2020 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Декларация за корпоративно управление
 Доклад за изискванията към възнагражденията към отчет за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Доклад за изискванията към възнаграждениятаФинансови отчети 
На 20.04.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2021 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2021 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2021 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.03.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг за 2020 г.
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Финансов отчет за 2020 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Информация относно публичното дружество
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 Доклад за изискванията към възнагражденията към отчет за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Доклад за изискванията към възнагражденията към отчет за дейността на "Винъс" АДФинансови отчети 
На 17.02.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Декември 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.01.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Декември 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 25.11.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Септември 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.10.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Септември 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКОбщо събрание на акционерите 
На 24.09.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха актуализирани данни за уведомление за ОСА на Наш Дом - България холдинг АД, проведено на 21.09.2020 г.
 Уведомление до КФН относно проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите
 Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите
 Списък на присъствалите акционери на редовното годишно общо събрание на акционерите
 Книга на акционеритеОбщо събрание на акционерите 
На 23.09.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за проведено ОСА на Наш Дом - България холдинг АД, проведено на 21.09.2020 г.
 Уведомление до КФН относно проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите
 Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите
 Списък на присъствалите акционери на редовното годишно общо събрание на акционерите
 Книга на акционеритеФинансови отчети 
На 31.08.2020 е публикуван допълнителен документ към индивидуален финансов отчет за 2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД - Доклад за изискванията към възнагражденията към отчет за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Доклад за изискванията към възнагражденията към отчет за дейността на "Наш Дом - България" АД - ХолдингФинансови отчети 
На 18.08.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Юни 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКОбщо събрание на акционерите 
На 10.08.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД - Ловеч /5ND/ на 21.09.2020 г.
 Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на 21.09.2020
 Материали за редовно годишно общо събрание на акционеритеНовини 
На 04.08.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление относно назначаване на ново ДВИ на Наш Дом - България холдинг АД : назначено ново ДВИ Борислава Иванова Ванева от 01.08.2020 година с домашен адрес гр София, община Столична, ПК 1000, бул. Патриарх Евтимий 36, вх. Б, ет. 2, ап. 8, тел. +359879474040 и адрес за кореспонденция: България, община Ловеч, град Ловеч, ПК 5500, ул Арександър Кусев 20, тел. +359879574040Финансови отчети 
На 30.07.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Юни 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.07.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за 2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг за 2019 г.
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг за 2019 г.
 Консолидиран отчет за 2019 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Декларация за корпоративно управлениеФинансови отчети 
На 30.07.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за 2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг за 2019 г.
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Финансов отчет за 2019 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Информация относно публичното дружество
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 Доклад за изискванията към възнагражденията към отчет за дейността на "Наш Дом - България" АД - ХолдингФинансови отчети 
На 24.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 24.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 26.02.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари -Декември 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.01.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Декември 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.11.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Септември 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 23.10.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Септември 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 28.08.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Юни 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 18.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2019 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Юни 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКНовини 
На 15.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи информация от Наш дом - България холдинг АД - Ловеч /5ND/, за промяна в адреса на кореспонденция на: гр. София, ПК. 1000, бул. Патриарх Евтимий 36Б, ет. 2, ап. 8 и вписване на интернет страница: https://nashdom-ad.comОбщо събрание на акционерите 
На 01.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от редовното годишно общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД - Ловеч /5ND/, проведено на 30.06.2019 г.
 Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите
 Списък на присъствалите акционери на редовното годишно общо събрание на акционерите
 Книга на акционерите към дата: 16.06.2019 г.
 Уведомление до КФН относно проведеното редовно годишно общо събрание на акционеритеФинансови отчети 
На 30.05.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2019 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Консолидиран отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2019 г.Финансови отчети 
На 30.05.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първо тримесечие на 2019 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2019 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКОбщо събрание на акционерите 
На 27.05.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД - Ловеч /5ND/ на 30.06.2019 г.
 Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2019
 Материали за редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2019
 Публикация на Поканата в Търговски регистърФинансови отчети 
На 25.04.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен финансов отчет за 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД – Холдинг за периода Януари-Декември 2018 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦК - регистриран одитор
 Отчет за финансовото състояние неконсолидиран, заверен, към 31.12.2018 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Декларация за корпоративно управлениеФинансови отчети 
На 30.03.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален годишен финансов отчет за 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на Наш дом - България холдинг АД - София към 31.12.2018 г.
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2018 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Финансов отчет към 31.12.2018 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Приложение No 11, чл. 32, ал. 1, т.4
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 Карта за оценка на Корпоративното управление в БългарияФинансови отчети 
На 28.02.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Декември 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.01.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за четвърто тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Декември 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.11.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за трето тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари - септември 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.10.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за трето тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.09.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Септември 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.08.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за второ тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари - юни 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.07.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за второ тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Юни 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКОбщо събрание на акционерите 
На 3.07.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от редовното годишно общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД - Ловеч /5ND/, проведено на 29.06.2018 г.
 Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите
 Списък на присъствалите акционери на редовното годишно общо събрание на акционерите
 Книга на акционерите към дата: 15.06.2018 г.
 Уведомление до КФН относно проведеното редовно годишно общо събрание на акционеритеФинансови отчети 
На 30.05.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за първо тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКОбщо събрание на акционерите 
На 28.05.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за Редовно годишно общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/ на 29.06.2018
 Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2018
 Материали за редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2018
 Публикация на Поканата в Търговски регистърФинансови отчети 
На 30.04.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален отчет за първо тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 27.04.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен отчет към 31.12.2017 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Доклад на независимия одитор
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД – Холдинг за периода Януари-Декември 2017 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦК - регистриран одитор
 Отчет за финансовото състояние неконсолидиран, заверен, към 31.12.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 28.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет към 31.12.2017 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на Наш дом - България холдинг АД - София към 31.12.2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2017 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Финансов отчет към 31.12.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Приложение No 11, чл. 32, ал. 1, т.4
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 28.02.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 31.12.2017 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари - декември 2017 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.01.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2017 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на Наш дом - България холдинг АД - София към 31.12.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари - декември 2017 год.
 Декларация по чл. 100нФинансови отчети 
На 30.11.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран междинен тримесечен отчет към 30.09.2017 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари - септември 2017 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКНовини 
На 30.11.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за издаден LEI код на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Уведомление за издаден LEI код на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/Финансови отчети 
На 30.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален отчет за трето тримесечие на 2017 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на Наш дом - България холдинг АД - София към 30.09.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари - септември 2017 год.
 Декларация по чл. 100нФинансови отчети 
На 30.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен консолидиран междинен отчет към 30.06.2017 год. с приложения на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари - юни 2017 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 2.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален отчет за второ тримесечие на 2017 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Неконсолидиран финансов отчет на Наш дом - България холдинг АД - София към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към неконсолидиран финансов отчет
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за второ тримесечие на 2017 год.
 Декларация по чл. 100о
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Финансов отчет - форми на КФН - част 1
 Финансов отчет - форми на КФН - част 2Финансови отчети 
На 31.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за първо тримесечие на 2017 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Кеконсолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Кеконсолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКОбщо събрание на акционерите 
На 28.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от Общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/ на 25.05.2017
 Протокол от Общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/ на 25.05.2017
 Списък на присъстващите акционериФинансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за първо тримесечие на 2017 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за първо тримесечие на 2017 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен отчет за 2016 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2016 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКОбщо събрание на акционерите 
На 22.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/ на 25.05.2017
 Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на 25.05.2017
 Покана до СД
 Протокол от заседание на СД
 Предложения от ИД относно избор на регистриран одитор
 Предложения от ИД относно освобождаване от отговорност на членовете на СД
 Неконсолидиран доклад за дейността за периода януари-декември 2015 г.
 Допълнителна информация към доклада за дейността
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на -Наш Дом - България- АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на -Наш Дом - България- АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на -Наш Дом - България- АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към финансов отчет
 Доклад на независимия одитор
 Доклад на ДВИ
 Образец от пълномощно
 Правила за гласуванеФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2016 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Информация към годишен финансов отчет за дейността и състоянието на „Наш дом - България” АД - Холдинг към 31.12.2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 28.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2016 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Kонсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2016 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2016 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за четвърто тримесечие на 2016 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКОбщо събрание на акционерите 
На 16.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/ на 28 февруари 2017 г.
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Покана до членовете на Съвета на директорите за годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Предложение от Изп. Директор за освобождаване от отговорност на членовете на СД
 Предложение от Изп. Директор за избор на регистриран одитор
 Правила за гласуване
 Образец от пълномощно
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2015 год.
 Допълнителна информация към доклада за дейността
 Доклад на независимия одитор
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2015 г.
 Доклад на директора за връзка с инвеститоритеФинансови отчети 
На 30.11.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за трето тримесечие на 2016 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за трето тримесечие на 2016 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 26.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за трето тримесечие на 2016 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за трето тримесечие на 2016 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 19.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за второ тримесечие на 2016 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за второ тримесечие на 2016 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 19.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за второ тримесечие на 2016 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за второ тримесечие на 2016 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКНовини 
На 6.06.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол за промяна на представляващ на "Ико на БГ" ЕООД в СД на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Протокол за промяна на представляващ на "Ико на БГ" ЕООД в СД на "Наш Дом - България" АД - ХолдингФинансови отчети 
На 20.05.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за първо тримесечие на 2016 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за първо тримесечие на 2016 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.04.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за първо тримесечие на 2016 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за първо тримесечие на 2016 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.04.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен консолидиран отчет за 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2015 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Информация към финансов отчет на „Наш дом - България” АД - Холдинг към 31.12.2015 г.
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 31.03.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен неконсолидиран отчет за 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за 2015 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Информация към годишен финансов отчет за дейността и състоянието на „Наш дом - България” АД - Холдинг към 31.12.2015 г.
 Доклад на независимия одитор
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.02.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2015 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.01.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за трето тримесечие на 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2015 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на „Наш дом - България” АД - Холдинг към 31.12.2015 г.
 Вътрешна информация към докалда за дейността и състоянието на дружеството към 31.12.2015 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКОбщо събрание на акционерите 
На 11.01.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Протокол от годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Списък на присъствалите акционериОбщо събрание на акционерите 
На 1.12.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Предложение от Изп. Директор
 Правила за гласуване
 Образец от пълномощно
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2014 год.
 Доклад на независимия одитор
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2014 г.
 Допълнителна информация към доклада за дейността
 Доклад на директора за връзка с инвеститоритеФинансови отчети 
На 30.11.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за трето тримесечие на 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-септември 2015 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.10.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за трето тримесечие на 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-септември 2015 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на „Наш дом - България” АД - Холдинг към 30.09.2015 г.
 Вътрешна информация към докалда за дейността и състоянието на дружеството към 30.09.2015 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 31.08.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за второ тримесечие на 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-юни 2015 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 31.07.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за второ тримесечие на 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-юни 2015 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на „Наш дом - България” АД - Холдинг към 30.06.2015 г.
 Вътрешна информация към докалда за дейността и състоянието на дружеството към 30.06.2015 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 22.06.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за първо тримесечие на 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-март 2015 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 22.06.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2015 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-март 2015 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2015 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на „Наш дом - България” АД - Холдинг към 31.03.2015 г.
 Вътрешна информация към докалда за дейността и състоянието на дружеството към 31.03.2015 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 22.06.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен отчет за 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2014 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Доклад на независимия одитор
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 1.04.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран годишен отчет за 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2014 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Информация към годишен финансов отчет за дейността и състоянието на „Наш дом - България” АД - Холдинг към 31.12.2014 г.
 Доклад на независимия одитор
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 28.02.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2014 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.01.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2014 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (2)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството към 31.12.2014 г
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството към 31.12.2014 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 28.11.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за трето тримесечие на 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-септември 2014 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКОбщо събрание на акционерите 
На 13.11.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Протокол от общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/, проведено на 10 ноември 2014 г.
 Протокол от общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Списък на акционерите, присъствали на Общото събраниеФинансови отчети 
На 30.10.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за трето тримесечие на 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-септември 2014 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (2)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството към 30.09.2014 г.
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството към 30.09.2014 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКОбщо събрание на акционерите 
На 10.10.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/ на 10 ноември 2014 г.
 Покана за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Протокол от заседание на СД
 Предложения по дневния ред на ОСА
 Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник на основание чл. 115г от ЗППЦК
 Образец на пълномощно
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2013 год.
 Одиторски доклад
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2013 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2013 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Информация към ГФО - Приложение 11
 Счетоводна политика и допълнителна информация към ГФО
 Доклад на директора за връзка с инвеститорите
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 4Финансови отчети 
На 28.08.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-юни 2014 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет към 30.06.2014 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.07.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-юни 2014 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (2)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството към 30.06.2014 г.
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството към 30.06.2014 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.05.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-март 2014 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 март 2014 год. (МСС)
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 март 2014 год.
 Допълнителна информация към фин. отчет - за периода януари-март 2014 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.04.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първо тримесечие на 2014 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-март 2014 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2014 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството към 31.03.2014 г.
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството към 31.03.2014 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.04.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за 2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2013 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 декември 2013 год. (МСС)
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 декември 2013 год.
 Допълнителна информация към фин. отчет - за периода януари-декември 2013 год.
 Доклад на независимия одитор
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 28.03.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен неконсолидиран финансов отчет за 2013 на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2013 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2013 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2013 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Доклад за независим одитор и Протокол от заседание на СД на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Допълнителна информация и вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството към 31.12.2013 г.
 Счетоводна политика и допълнителна информация към ГФО
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Информация съгласно Приложение № 11, чл. 32, ал.1, т.4, към Наредба №2Финансови отчети 
На 26.02.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2013 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 декември 2013 год. (МСС)
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 декември 2013 год.
 Допълнителна информация към фин. отчет - за периода януари-декември 2013 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.01.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2013 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 декември 2013 год. (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 декември 2013 год. (форми на КФН)
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - допълнителна информация - за периода януари-декември 2013 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Вътрешна информация към доклада за дейността и състоянието на дружеството към 31.12.2013 г.Общо събрание на акционерите 
На 12.12.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Протокол от общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/, проведено на на 9 декември 2013 г.
 Протокол от общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Списък на акционерите, присъствали на Общото събраниеФинансови отчети 
На 29.11.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-септември 2013 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 септември 2013 год. (МСС)
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 септември 2013 год.
 Допълнителна информация към фин. отчет - за периода януари-септември 2013 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКОбщо събрание на акционерите 
На 13.11.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/ на 9 декември 2013 г.
 Покана за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Протокол от заседание на СД
 Предложения по дневния ред на ОСА
 Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник на основание чл. 115г от ЗППЦК
 Образец на пълномощно
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2012 год.
 Одиторски доклад
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2012 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2012 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Информация към ГФО - Приложение 11
 Допълнителна информация по чл. 33 (1), т.6
 Доклад на директора за връзка с инвеститорите
 Декларация по чл. 100н, ал. (4), т.4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 31.10.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-септември 2013 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 септември 2013 год. (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 септември 2013 год. (форми на КФН)
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - допълнителна информация - за периода януари-септември 2013 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.08.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-юни 2013 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 юни 2013 год. (МСС)
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 юни 2013 год. (форми на КФН)
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - допълнителна информация - за периода януари-юни 2013 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 31.07.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-юни 2013 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 юни 2013 год. (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 юни 2013 год. (форми на КФН)
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - допълнителна информация - за периода януари-юни 2013 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.05.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-март 2013 год.
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 март 2013 год.
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 март 2013 год. (МСС)
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 март 2013 год. (форми на КФН)
 Допълнителна информация към финансов отчет за периода януари-март 2013 год.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 01.05.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2013 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-март 2013 год.
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - допълнителна информация - за периода януари-март 2013 год.
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 март 2013 год. (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 март 2013 год. (форми на КФН)
 Неконсолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2013 год. на "Наш Дом - България" АД - ХолдингФинансови отчети 
На 01.05.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен консолидиран финансов отчет за 2012 на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2012 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - доп. информация
 Доклад за независим одит към консолидирания годишен финансов отчет
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 декември 2012 год. (МСС)
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 декември 2012 год. (форми на КФН)
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Информация към ГФО - Приложение 11
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управлениеОбщо събрание на акционерите 
На 23.04.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/, проведено на 16.04.2013
 Протокол от годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Списък на акционерите, присъствали на общото събраниеФинансови отчети 
На 28.03.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен неконсолидиран финансов отчет за 2012 на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2012 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2012 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2011 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (КФН)
 Доклад за независим одит
 Допълнителна информация към ГФО
 Декларация по чл. 100н, ал. (4), т.4 от ЗППЦКОбщо събрание на акционерите 
На 15.03.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/ на 16.04.2013
 Покана за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2011 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2011 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Доклад за независим одит
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2011 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2011 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг (таблична)
 Доклад на директора за връзка с инвеститорите
 Допълнителна информация по чл. 33 (1), т.6
 Декларация по чл. 100н, ал. (4), т.4 от ЗППЦК
 Вътрешна информация към доклада за дейността - Приложение 9
 Информация към ГФО - Приложение 11
 Протокол от заседание на СД
 Протокол от заседание на СД
 Предложение за разпределение на финансовия резултат
 Предложение за освобождаване от отговорност на членовете на СД
 Предложение за избор на членове на СД
 Предложение за оправомощаване
 Предложение за избор на регистриран одитор
 Правила за гласуване на ОС
 Образец на пълномощноФинансови отчети 
На 28.02.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2012 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2012 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2012 год. (форми на КФН)
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2012 год. (МСС)
 Допълнителна информация към консолидиран финансов отчет към 31.12.2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Декларация по чл. 100н, ал. (4), т.4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 31.01.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2012 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2012 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Допълнителна информация към неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2012 год. (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.12.2012 год. (форми на КФН)
 Декларация по чл. 100н, ал. (4), т.4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.11.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-септември 2012 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Допълнителна информация към консолидиран финансов отчет към 30.09.2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 септември 2012 год. (МСС)
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 септември 2012 год. (форми на КФН)
 Декларация по чл. 100н, ал. (4), т.4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 01.11.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-септември 2012 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2012 г. на "Наш Дом - България" АД – Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - доп. Информация
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 септември 2012 год. (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 септември 2012 год. (форми на КФН)
 Декларация по чл. 100н, ал. (4), т.4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.08.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-юни 2012 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Допълнителна информация към консолидиран финансов отчет към 30.06.2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 юни 2012 год. (МСС)
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 юни 2012 год. (форми на КФН)
 Декларация по чл. 100н, ал. (4), т.4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.07.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-юни 2012 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - доп. информация
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 юни 2012 год. (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 юни 2012 год. (форми на КФН)
 Декларация по чл. 100н, ал. (4), т.4 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 5.06.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-март 2012 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - доп. Информация
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 март 2012 год. (МСС)
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 март 2012 год. (форми на КФН)Финансови отчети 
На 29.05.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-март 2012 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2012 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - доп. информация
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 март 2012 год. (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 март 2012 год. (форми на КФН)Финансови отчети 
На 17.05.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен консолидиран отчет за 2011 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2011 год.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2011 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2011 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - доп. Информация
 Доклад за независим одит към консолидирания годишен финансов отчет
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 декември 2011 год. (МСС)
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 декември 2011 год. (форми на КФН)Финансови отчети 
На 11.04.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за 2011 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2011 год.
 Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2011 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 декември 2011 год. (МСС)
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 декември 2011 год. (форми на КФН)
 Доклад за независим одит
 Информация към годишен финансов отчет съгл. Прил. 11 към Наредба No 2Финансови отчети 
На 8.03.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпиха неконсолидиран и консолидиран отчети за четвърто тримесечие на 2011г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2011 год.
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 декември 2011 год.
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-декември 2011 год.
 Kонсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31 декември 2011 год.Финансови отчети 
На 2.02.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2011 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-юни 2011 г.Финансови отчети 
На 16.12.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2011 год. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-септември 2011 г.
 Неконсолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари-септември 2011 г.
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 септември 2011 г.
 Неконсолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 30 септември 2011 г.